BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO 

HÀNG ĐẦU VIP hàng đầu TÔP 10 NUMBER
GÓI 4 trang đầu vị trí  Trang cuối 3 vị trí 2 => 20
R1 1.200.000
600.000
2
R2 2.000.000
800.000
4
R3
3.000.000
1.200.000
6
R4
3.800.000
1.800.000
số 8
R5
4.500.000
2.200.000 14
R6
5.500.000
2.600.000
18
R7 6.500.000
3.000.000
20

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO 

[blog count = “2” style = “modern” column = “2” category = “” category_multi = “”lude_id =” “filter =” 0 “more =” 1 “pagination =” 0 “load_more =” “greyscale = “0” margin = “” sự kiện = “0”]