Contact Us
Loading
[section label=”Hero Slider” padding=”0px”] [ux_slider parallax=”7″ arrows=”false” nav_style=”simple” nav_color=”dark” timer=”4000″ pause_hover=”false”] [section_inner bg=”5333″ bg_overlay__sm=”rgba(255, 255, 255, 0.7)” bg_overlay__md=”rgba(255, 255, 255, 0.2)” bg_pos=”39% 46%” padding=”0px” height=”600px” height__sm=”500px”] [row width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span=”5″ span__sm=”12″ span__md=”8″]
The best quality
[ux_text font_size=”2″]

Hệ sinh thái quảng cáo Google

[/ux_text]

QUẢNG CÁO GOOGLE

[button text=”See collections” color=”secondary” style=”outline” radius=”8″] [/col] [/row] [/section_inner] [section_inner bg=”5280″ bg_size=”original” bg_pos=”69% 47%” padding=”0px” height=”600px” height__sm=”500px”] [row width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”7″]
New collections
[ux_text font_size=”2″]

Your unique home features

[/ux_text]

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit anotman dias.

[button text=”Shop now” color=”secondary” style=”outline” radius=”8″] [/col] [/row] [/section_inner] [/ux_slider] [/section] [section label=”First Article” padding=”0px”] [gap height=”100px”] [row v_align=”middle” h_align=”right”] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”2646″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”0% 79%”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”-120px 0px 0px -90px” margin__sm=”0px 0px 0px 0″] [ux_text font_size=”2″ text_align=”left”]

Quảng Cáo Google Ads: Quảng cáo tìm kiếm 

[/ux_text] [/col] [/row] [row h_align=”right”] [col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 100px 0px 50px” padding__sm=”0px 0px 0px 0″ padding__md=”0px 0px 0px 20px” margin=”-300px 0px 0px 0px” margin__sm=”- 0px 0px 0px” margin__md=”-260px 0px 0px 0px”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[button text=”xem thêm” style=”underline” link=”https://quangcaogoogle.net.vn/quang-cao-google-ads/”] [/col] [/row] [/section] [section label=”2nd & 3rd Article”] [row width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span=”5″ span__sm=”12″ span__md=”5″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_text font_size=”1.5″ font_size__sm=”1.75″ font_size__md=”1.25″ text_align=”left”]

Quảng Cáo Mạng Hiển Thị (CPM)

[/ux_text]

Mạng hiển thị là một tập hợp các trang web — bao gồm các trang web cụ thể của Google như Google Finance, Gmail, Blogger và YouTube — hiển thị quảng cáo Ads

[button text=”xem thêm” color=”secondary” style=”underline” link=”https://quangcaogoogle.net.vn/quang-cao-mang-hien-thi/”] [/col] [col span=”1″ span__sm=”12″ span__md=”1″] [gap height__sm=”0px”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ force_first=”small”] [ux_banner height=”400px” height__sm=”300px” bg=”2364″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”31% 53%”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [gap] [row width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span=”5″ span__sm=”12″ margin=”-130px 0px 0px 0px” margin__sm=”-0 0px 0px 0px”] [ux_banner height=”400px” height__sm=”300px” bg=”5024″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”16% 42%”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”1″ span__sm=”12″] [gap height__sm=”0px”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”30px 0px 0px 0px” padding__sm=”0 0px 0px 0px”] [ux_text font_size=”1.5″ text_align=”left”]

Quảng Cáo Google Shopping

[/ux_text]

Bạn đang phân vân liệu Google Shopping khác biệt thế nào với Google Ads hiện tại. Và cùng dưới sự điều hành của Google, hình thức quảng cáo mới này liệu có thể làm được gì hơn so với Google Ads.

[button text=”xem thêm” color=”secondary” style=”underline” link=”https://quangcaogoogle.net.vn/quang-cao-google-shopping/”] [/col] [/row] [gap height=”75px” height__sm=”25px”] [/section] [section label=”First Article” padding=”0px”] [gap height=”100px”] [row v_align=”middle” h_align=”right”] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”4991″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”50% 45%”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”-120px 0px 0px -90px” margin__sm=”0px 0px 0px 0″] [ux_text font_size=”2″ text_align=”left”]

Quảng cáo YouTube

[/ux_text] [/col] [/row] [row h_align=”right”] [col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 100px 0px 50px” padding__sm=”0px 0px 0px 0″ padding__md=”0px 0px 0px 20px” margin=”-300px 0px 0px 0px” margin__sm=”- 0px 0px 0px” margin__md=”-260px 0px 0px 0px”]

Trong Google Ads, bạn có thể tạo chiến dịch video hấp dẫn với một loạt các định dạng quảng cáo video nhằm thu hút khách hàng bằng nhiều cách trên YouTube và trên các trang web đối tác video. Các định dạng quảng cáo video có sẵn bao gồm:

[button text=”xem thêm” style=”underline” link=”https://quangcaogoogle.net.vn/quang-cao-youtube-2/”] [/col] [/row] [/section] [section label=”Newsletter” bg_color=”rgb(242, 237, 228)” padding=”50px”] [gap height=”40px”] [row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”50px 50px 30px 50px” padding__sm=”50px 10px 30px 10px” align=”center” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”] [ux_text text_align=”center”]
Get our latest deals
[/ux_text] [ux_text font_size=”1.25″ text_align=”center”]

Subscribe to our newletter!

[/ux_text] [button text=”Yes, I want awesome deals” color=”secondary” style=”outline” radius=”8″] [/col] [/row] [gap] [/section] [section label=”Newsletter” bg_color=”rgb(242, 237, 228)” padding=”50px”] [gap height=”60px”] [row width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 50px 0px 0px” padding__md=”0px 0 0px 0px”] [ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”5455″ bg_color=”rgb(243, 237, 228)” bg_pos=”54% 57%”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ margin=”100px 0px -6px -160px” margin__md=”0 0px -6px 0px”] [ux_text font_size=”2.2″ font_size__md=”2.25″]

Công Ty Quảng Cáo Top One (Topone ads)

[/ux_text] [/col] [/row] [row width=”custom” custom_width=”1300px” h_align=”right”] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”7″ margin=”-310px 0px 0px 0px” margin__sm=”-0 0px 0px 0px” margin__md=”-190px 0px 0px 0px”]

Là một trong những công ty tiên phong cung cấp các giải pháp tiếp thị công nghê Marketting trực tuyến dựa trên sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học máy tính và nghệ thuật tiếp thị. Các giải pháp của chúng tôi sử dụng nền tảng công nghệ tiếp thị của các đối tác hàng đầu thế giới bao gồm Microsoft, Google, Facebook và Yahoo… Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn tìm thấy những khách hàng tiềm năng và tiếp cận khách hàng dễ dàng nhất có thể.

[button text=”More about us” color=”secondary” style=”underline”] [/col] [/row] [gap height=”25px”] [row col_style=”solid”] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_text font_size=”1.75″ text_align=”center”]

+27

[/ux_text] [ux_text text_align=”center”]

Stores worldwide

[/ux_text] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_text font_size=”1.75″ text_align=”center”]

+1750

[/ux_text] [ux_text text_align=”center”]

Home products

[/ux_text] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_text font_size=”1.75″ text_align=”center”]

+41

[/ux_text] [ux_text text_align=”center”]

Categories

[/ux_text] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_text font_size=”1.75″ text_align=”center”]

+347

[/ux_text] [ux_text text_align=”center”]

Staff members

[/ux_text] [/col] [/row] [gap height=”25px”] [/section] [section label=”Blog” padding=”75px”] [gap] [ux_text text_align=”center”]
read our blog
[/ux_text] [row width=”custom” custom_width=”1300px” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_text font_size=”1.5″ text_align=”center”]

News & Trends

[/ux_text] [/col] [/row] [row style=”small” width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span__sm=”12″] [blog_posts style=”push” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”small” columns=”3″ columns__md=”3″ posts=”3″ title_size=”large” show_date=”false” image_height=”100%” image_hover=”glow” text_align=”left”] [/col] [/row] [/section] [section label=”Contact” bg_color=”rgb(242, 237, 228)” padding=”50px”] [gap height=”40px”] [row style=”collapse” width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span__sm=”12″ padding=”50px 50px 30px 50px” padding__sm=”50px 10px 30px 10px” align=”center” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”] [ux_text text_align=”center”]
Get in touch
[/ux_text] [ux_text font_size=”1.25″ text_align=”center”]

Do you have a question ?

[/ux_text] [button text=”Go to contact” color=”secondary” style=”outline” radius=”8″] [/col] [/row] [gap] [/section] [section label=”Products” padding=”100px” padding__sm=”75px”] [gap height=”40px”] [row width=”custom” custom_width=”900px”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_text text_align=”center”]

Best Sellers

[/ux_text] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_text text_align=”center”]

New Arrivals

[/ux_text] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_text text_align=”center”]

Sale

[/ux_text] [/col] [/row] [gap height=”15px”] [row width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_image_box img=”5552″ image_height=”100%” image_hover=”glow” link=”#” text_align=”left”] [ux_text font_size=”1″ text_align=”left”]

Design lamp

$150,-

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_image_box img=”5553″ image_height=”100%” image_hover=”glow” link=”#” text_align=”left”] [ux_text font_size=”1″ text_align=”left”]

Soft sheets

$118,-

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_image_box img=”5554″ image_height=”100%” image_hover=”glow” link=”#” text_align=”left”] [ux_text font_size=”1″ text_align=”left”]

Design vase

$80,-

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_image_box img=”5548″ image_height=”100%” image_hover=”glow” link=”#” text_align=”left”] [ux_text font_size=”1″ text_align=”left”]

Design chair

$275,-

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [/row] [row width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_image_box img=”5547″ image_height=”100%” image_hover=”glow” link=”#” text_align=”left”] [ux_text font_size=”1″ text_align=”left”]

House plant

$46,-

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_image_box img=”5550″ image_height=”100%” image_hover=”glow” link=”#” text_align=”left”] [ux_text font_size=”1″ text_align=”left”]

Table set

$415,-

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_image_box img=”5549″ image_height=”100%” image_hover=”glow” link=”#” text_align=”left”] [ux_text font_size=”1″ text_align=”left”]

High chair

$170,-

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_image_box img=”5546″ image_height=”100%” image_hover=”glow” link=”#” text_align=”left”] [ux_text font_size=”1″ text_align=”left”]

Soft pillows

$55,-

[/ux_text] [/ux_image_box] [/col] [/row] [/section]