0919 401 899

Quảng Cáo Facebook

June 19, 2017

Quảng cáo Facebook

 Quảng cáo Facebook CÓ 3 HÌNH THỨC QUẢNG CÁO CHÍNH TRÊN FACEBOOK Quảng cáo trên Facebook có 3 hình thức chính: Facebook Ads – Sponsored Stories – […]
May 6, 2014

Quảng cáo Facebook

CÓ 3 HÌNH THỨC QUẢNG CÁO CHÍNH TRÊN FACEBOOK Quảng cáo trên Facebook có 3 hình thức chính: Facebook Ads – Sponsored Stories – Post Engagement, mỗi hình thức phù hợp với một mục tiêu marketing nhất định và mang lại hiệu quả khác nhau....