April 10, 2020

THÊM SẢN PHẨM ĐƠN GIẢN

I.1) Nhập thông tin sản phẩm Để thêm một sản phẩm, bạn vào Sản phẩm -> Thêm sản phẩm. Menu thêm sản phẩm Tại đây nó sẽ giống như trang thêm bài viết, nhưng nó sẽ có nhiều chức năng riêng để thêm một sản phẩm. Phần tiêu đề và nội dung chúng ta sẽ nhập nó như tiêu đề sản phẩm và nội dung mô tả chi tiết […]
April 10, 2020

Cách đăng bài viết mới

Cách đăng một Post mới Để đăng một post, bạn truy cập vào  Dashboard, click vào menu Posts bên tay trái. Menu Posts trên Dashboard Bạn sẽ được dẫn đến trang quản lý các post đã có trên website, bạn sẽ thấy post mang tên “Hello world!” mà bạn thấy trên trang chủ website hiển thị trong đó. Để tạo một post mới, bạn click vào nút Add New ngay […]